Mediawijsheid_2.0

Mediawijsheid 2.0

Hoewel het erop lijkt dat er enig toezicht is op de media waar kinderen en jongeren mee in contact komen, valt dit toezicht door het mobiele internet vrijwel helemaal weg. Daarom is het belangrijk dat wij kinderen en jongeren al vroeg weerbaar maken tegen media-invloeden en leren om zelf na te denken over hun eigen rol in de media als ‘prosumer’. Het begrip ‘prosumer’ is een combinatie van consument en producent; wij zijn immers niet meer alleen ontvangers van media, maar doen volop mee met het genereren van content door middel van (het delen van) foto’s, chatten, tweets, filmpjes en meer.

Door de combinatie tussen filosoferen met kinderen en jongeren over en met media kunnen we nieuwe stappen zetten richting Mediawijsheid 2.0. Daarbij komt het er op neer dat kinderen en jongeren leren om zelfbewust media toe te passen in hun eigen leven. Bovendien zijn zij als mediawijs kind of jongere beter in staat een eigen identiteit te ontwikkelen, ook online.

Door te filosoferen over media(-wijsheid) voldoet een school daarnaast aan de verplichting om burgerschapsonderwijs op te nemen in het curriculum (verplicht sinds september 2006, extra controles door de onderwijsinspectie waren al vroegtijdig aangekondigd voor 2014).

Lees meer over filosoferen met kinderen o.a. over media: www.filosoferenindeklas.nl